Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
.
Regler för lån och handhavande av SFS båtar utanför ordinarie verksamhet
Båtarna används av klubbens aktiva medlemmar för träning, tävling och seglarskola. I den mån båtarna är tillgängliga, kan de även lånas av medlem under förutsättning att: medlemskapet är betalt och tillräckliga seglingskunskaper finns dokumenterade/godkända av klubbens tränare.  All segling sker på egen risk och eventuella skador ersätts av låntagaren. 
Båtarna lånas enbart ut vid vindar under 10 m/s (Gäller 606)

Ansvarig för båten ska vara minst 16 år (gäller ej Optimist och RS-Feva). Minderåriga med målsmans godkännande.  På anslagstavlan finns bokningslistan/kalendern. Båt får lån en dag åt gången och endast ett tillfälle kan bokas i förtid (om det inte är en tävlingsbokning). Träningstider och tävlingar bör registreras i god tid innan aktuell lånetidpunkt.

Segling efter mörkrets inbrott är inte tillåtet eftersom båtarna inte har några lanternor.

För jollar och minderåriga skall det finnas säkerhetsbåt sjösatt, startklar och vid behov på vattnet som support.

Kostnad för lån av båtar
Medlemmar får låna båtar utan kostnad. 
Passagerare, ej ansvarig för båt, 200 kr. per person och tillfälle för icke medlem utanför organiserad verksamhet. 
 
Besiktning
Besiktning av båt är obligatoriskt före och efter lån med stöd av checklista och görs av låntagaren själv. Detta skrivs under och lämnas till kansliet direkt efter lån. Om besiktningsprotokoll inte lämnas in, kommer en extra avgift på 200 kr att debiteras den som lånat båten. 
Checklista finns på anslagstavla i hallen.  Gå igenom, pricka och fyll i före och efter lån av båt.
 
Medlem som lånat båt betalar eventuell självrisk för skador som uppstår under lånetiden. Självrisken är max 5 000 kr.
 
Tänk på
-Meddela vart du ska segla och beräknad tid tillbaka till anhörig eller klubben
-Landstigning och tilläggning är icke tillåtet förutom på SFS-bryggor
-Vid eventuella skador meddela omgående till materialansvarig 
-Sjökortet skall alltid finnas i båten

Checklistor (PDF)