Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
.
Vad gör vi i Ungdomssektionen?

Sektionens ansvar och omfattning 
Ungdomssektionen är en självständig sektion för klubbens ungdomar. 
Tillsammans med Träning & Utbildning arbetar de med idéer, planering och genomförande av ungdomssegling, idrottslyftet och seglarskola. Deltar i SSF:s projekt ”Ungdomsvänliga Klubben”


Sektionens arbete 
Sektionen leds av en ordförande som är adjungerande i klubbens huvudstyrelse 
Arbetar med egen budget, ordförande ansvarar för vidarerapportering
Deltar i processen med utbildning och rekrytering av instruktörer och tränare samt lämnar feedback.

Ansvarar för återrapportering och daglig kommunikation med instruktörer och tränare på ungdomssidan samt vidarerapporterar idéer och eventuella problem.
Planerar och genomför självständigt poängseglingen på sommartid,

 

Ungdomsvänliga Klubben
Projektet "Ungdomsvänliga klubben" har till syfte att stödja de klubbar som verkligen vill satsa på sina ungdomar i steget fr.o.m. seglarskolan och uppåt. Att vara ungdomsvänlig betyder att klubben satsar livskraftigt på ungdomar upp till 25 års ålder. Detta skall ske med hjälp av aktiviteter för och tillsammans med dessa ungdomar.  För att hjälpa de Ungdomsvänliga klubbarna bidrar SSF (Svenska Seglarförbundet) med resurser för att skapa förutsättningar för att göra segling enklare och roligare, bl.a. se till att det finns utbildade ledare och tränare och mycket, mycket mer. Allt med en strävan att vi skall få ökad tillgänglighet och ungdomsvänlig segling. 


SFS som Ungdomsvänlig klubb  
Det som kännetecknar SFS som Ungdomsvänlig klubb är att vi har en självständig ungdomsavdelning med representation i klubbstyrelsen vid behov. 
SFS ungdomssektion utarbetar också handlingsplaner och målsättningar för innevarande år och för kommande säsonger.
Detta för att våra ungdomar skall känna sig delaktiga men även för att få en inblick i föreningslivet. Därför är det också viktigt att klubben har en godkänd budget avsatt för sin ungdomssektion.  En förutsättning för att våra ungdomar ska kunna fortsätta segla är att det finns redskap och utbildade instruktörer tillgängliga, men även tränare med planlagda aktiviteter som inberäknar såväl kappseglings- som icke kappseglingsorienterade arrangemang. 
Detta är självklart något som vi arbetar hårt för inom SFS Ungdomssektion. Vi jobbar även ständigt för att göra träningen, på alla nivåer, både intressantare och mer utvecklande. Vi försöker också främja en sund föräldrapolitik som skall ange vad som förväntas av föräldrar till ungdomarna på klubben. 


Stöd av Svenska Seglarförbundet  
SSF har avsatt s.k. handslagsresurser för att stötta de klubbar som väljer att bli en "Ungdomsvänlig klubb". I samarbete med aktuellt distriktseglarförbund arrangerar SSF utbildningar för Ungdomsvänliga klubbens ledare och varje år skickar SFS ett antal ledare som får möjligheten att genomgå dessa utbildningar. Detta för att kunna erbjuda både en seglarskola och en träningsverksamhet så bra och konkurrenskraftig som möjligt. Några av våra ledare inbjuds också till årliga fortbildningskurser och seminarier.  
Utöver ovan nämnda handlingar stödjer också SSF olika kappseglingsaktiviteter inom aktuella klassförbund, där även tränings- och tävlingsnivåer för Ungdomsvänliga klubbens seglare och ledare/tränare anpassas efter kunskapsnivåer med avseende på lokala och regionala tävlingar i enlighet med den s.k. "Färgpyramiden".  
För att utöka samarbetet med andra Ungdomsvänliga klubbar inbjuder SSF årligen de Ungdomsvänliga klubbarnas ledare för att delta i ungdomsforumet "Träffen" som skall stimulera arbetet med seglingens framtids frågor. Även här skickar SFS årligen ledare för fortbildning och informationsutbyte. Som Ungdomsvänlig klubb har SFS också i större utsträckning rätt att utnyttja SSF:s informationskanaler.