Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
.
Ungdomsvänliga klubben
Projektet "Ungdomsvänliga klubben" har till syfte att stödja de klubbar som verkligen vill satsa på sina ungdomar i steget fr om seglarskolan och uppåt. Att vara ungdomsvänlig betyder att klubben satsar livskraftigt på ungdomar upp till 25 års ålder och på aktiviteter för och tillsammans med dem. 

I gengäld kommer SSF att bidra med att skapa förutsättningar för att göra segling enklare och roligare, se till att det finns utbildade ledare och tränare och mycket, mycket mer. Allt med en strävan att vi skall få ökad tillgänglighet och ungdomsvänlig segling.


Vad menas med en Ungdomsvänlig klubb?
Det som kännetecknar en Ungdomsvänlig klubb är att det finns en självständig ungdomsavdelning med representation i klubbstyrelsen. Klubbens ungdomsavdelning utarbetar handlingsplaner och målsättningar för innevarande år och kommande säsonger för att ungdomarna ska känna sig delaktiga men även för att få en inblick i föreningslivet. Därför är det också viktigt att klubben har en godkänd budget avsatt för sin ungdomsavdelning.


En förutsättning för att ungdomarna ska kunna fortsätta segla är att det finns tillgänglighet på redskap och utbildade instruktörer och tränare med planlagda aktiviteter som inberäknar såväl kappseglings- som icke kappseglingsorinterade arrangemang. Allt för att göra träningen intressant och utvecklande. För att skapa samhörighet ska det dessutom finnas en beskriven föräldrarpolitik på klubben som anger vad förväntas av föräldrar till ungdomarna