SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
.
 
Summering

I helgen arrangerades Sotepokalen tillsammans med regionkval 1 för optimist. Vid en titt i historieböckerna var senaste kvalet på hemmaplan för optimisterna år 2000!


18 seglare från 8 till 17 år gamla träffades på Lilla Gåsholmen för att segla klasserna Optimist A, B och C; RS-Feva och Zoom 8.


Lördagen bjöd på sol och lätta vindar på morgonen som ökade till ca 5 m/s på eftermiddagen. Varje race tog ca 40 minuter och det seglades tre race per klass. Optimistseglarna hade mycket varierande erfarenhet, från de minsta som seglade sin första race till ”gamla” och erfarna kappseglare. Detta är alltid positiv för utvecklingen av seglarna. 


Dag 2 seglades endast regionkval. Söndagen bjöd på mycket lätta och skiftande vindar från ost på morgonen som efter en kort stiltje för lunch skiftade 180 grader och ökade till ca 4 m/s. 


Alla sex race genomfördes som planerat. Efter prisutdelningen lämnade de trötta och glada seglarna Hunnebostrand.


Arrangemanget aktiverar klubbens gamla och nya medlemmar och höjde vår funktionärskompetens ytterligare. Hoppas ni trivdes med rollen under tävlingen och kände att helgen var lika lärorik och rolig som jag själv upplevde den. En stor tack till alla som ställde upp och gjorde detta möjligt. Ett mycket stor tack till Dan Björkman som ställde upp som stöd i sista minuten när vi saknade flera av våra egna seglingsledare.


/Mayra Caldiz

Seglingsledare

 

Resultat efter helgens seglingar

Lördag:

Optimist/Regionkval

Samtliga klasser

Söndag Regionkval Totalt

Resultat Regionkval

Fler bilder finns på Facebook, fotograf Peter Krokström
Vidare till fler bilder

"Årets Sotepokalen arrangeras som en gemensam tävling med regionkval för optimist. Sotepokalen seglas enbart lördag medan regionkvalet seglas över hela helgen"
Inbjudan Sotepokalen & Regionkval

 Tävling: Sotepokalen och Regionkval 1


Rorsmansdeklaration PDF

Inbjudan PDF


i. Regionkval 1 för Optimister region 3

ii. Sotepokalen Optimist A, Optimist B, Optimist C, Zoom 8, RS Feva, RS Tera, E-jolle, Laser, Laser Radial, Laser 4.7, 29er, 420, 2-Krona (för Optimist A och B gäller att alla som deltar i Regionkval också deltar i Sotepokalen).

Datum: Lördag 11 (i, ii) och söndag 12 (endast i) juni 2016

Arrangör: Sotefjordens Segelsällskap

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.

1.2 Optimistjolleförbundets (i), Svenska Seglarförbundets (ii). 

1.3   En protesterande båt måste vid målgång meddela seglingsledningen att den avser att protestera och i så fall mot vilken båt protesten avser. Detta ändrar KSR 61.1a

 

1.4 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

 

2. Villkor för att delta

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet. För deltagande i regionkval gäller medlemskap i Svenska Optimistjolleförbundet och tillhörighet till region 3.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad om minst fem miljoner SEK.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

3. Anmälan

3.1 Anmälan för deltagande i Regionkval för Optimister ska göras senast 7 juni till sotepokalen@sfss.se . Anmälan gäller även som anmälan till Sotepokalen för denna klass. Anmälan är verkställd först då anmälningsavgifter är erlagd, se 3.3 nedan.

Anmälan enbart till Sotepokalen kan även göras på plats i samband med registreringen.

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om rorsmans namn, födelseår, klubb, båtklass och segelnummer samt mejladress eller mobilnummer till förälder.

3.3 Anmälningsavgiften för Regionkval är 400 kronor, varav 90 resp. 40 kronor utgör sanktionsavgifter till Optimistjolleförbundet och Svenska Seglarförbundet, och betalas genom insättning på SFSS Plusgiro 568734-8 senast 7 juni med följande uppgifter angivna: Regionkval, namn och segelnummer. Otydlig eller för sen inbetalning kan innebära att anmälan inte kommer att registreras. Avgiften täcker även deltagandet i Sotepokalen. 

Efteranmälan till regionkvalet kan ske men då till förhöjd anmälningsavgift om 450 kronor som betalas vid registrering.

Anmälningsavgiften för deltagande enbart i Sotepokalen är 150 kronor per besättningsmedlem. Betalas innan 9 juni till PG 568734-8 eller vid ankomstregistrering.

 

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast den 11 juni kl 09.15.

4.2 Rorsmansdeklaration skall lämnas vid registrering för Regionkvalet.

4.3Stickprovskontroller av att båten överensstämmer med rorsmansdeklarationen kan komma att göras under tävlingen.

 

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

 

6. Tidsprogram

6.1 Fredag 10 juni

 18:00-19:00 Registrering, besiktning och säkerhetskontroll

    Lördag 11 juni

08.00-09.15 Registrering, besiktning och säkerhetskontroll

09:30 Skepparmöte 

10:55 Tid för första varningssignal, dag 1 

15:30 Inga varningssignaler för dagen efter detta klockslag.

Prisutdelning för Sotepokalen efter avslutade seglingar för dagen.

Söndag 12 juni

10:25 Tid för första varningssignal, dag 2 

15:00 Inga varningssignaler ges efter detta klockslag

Prisutdelning snarast efter avslutade seglingar.

 

6.2 Sex kappseglingar är planerade för Regionkval.

Minst tre kappseglingar är planerade för Sotepokalen 

 

7. Genomförande

7.1 Kappseglingarna genomförs med en lunchpaus på land efter lördagens segling nr 2. Ingen insegling är planerad på söndag. 

 

8. Kappseglingsområde

8.1 Kappseglingarna genomförs i närheten av klubbstugan vid Ramsviks fjord

 

9. Banan

9.1 Banan är en kryss-läns-bana

 

10. Protester och straff

10.1 Appendix P ändras så att P 2.3 utgår och att i P 2.2 ändras ”Andra” till ”Andra och därefter följande".

10.2 Protestförhandlingarna avbryts senast kl 19 på lördag och fortsätter morgonen därefter innan tävlingen.

 

11. Poängberäkning

11.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

11.2 För sammanräkningen i serierna för Regionkval för Optimister gäller Optimistjolleförbundets tävlingsbestämmelser.

 

12. Priser

12.1 Pris utdelas till var femte båt.

 

Övrig information

Hyra båt: Saknar du båt men vill ändå kappsegla? Möjlighet finns att hyra optimist och eventuellt RS-Feva eller 2-krona denna dag (200 kr). SFS medlemmar har förtur att låna båtarna. Först till kvarn, ring för mer info. 

Vägbeskrivning: Sotefjordens Segelsällskap ligger på Lilla Gåsholmen i Hunnebostrands småbåtshamn. Från E6 tag av i Gläborg mot Kungshamn, I Hallinden tag av höger mot Hunnebostrand och följ skyltning mot Hunnebostrand. I Hunnebostrand tag första avtagsväg till vänster mot småbåtshamn.

Parkering: Parkering får inte ske på Lilla Gåsholmen. Efter avlastning av jollar skall parkering ske på markerade parkeringsplatser.

Aftersail: Grillning serveras efter kl 18. Anmälan vid registrering. 

 

För övriga upplysningar: 

Mayra Caldiz: 073-6567112, sotepokalen@sfss.se

 

Datum: 2016-05-23